Om skat på handel med kryptovaluta

Om skat på handel med kryptovaluta

Kryptovaluta har langsomt men sikkert sneget sig ind på det finansielle marked, og de er formentlig kommet for at blive. I de seneste år er der sket en markant øget interesse for at handle med kryptovaluta. Hvis du gerne vil handle med kryptovaluta stiller det nogle krav både til din analytiske sans og dine investeringsevner. Foruden det er der selvfølgelig nogle økonomiske spilleregler, der følger med i ligningen her i blandt skat. Det skal dog siges, at skat forholder sig noget anderledes til kryptovaluta end de resterende regler. Derfor er det naturligvis vigtigt, at man orienterer sig i skattereglerne for handel med kryptovaluta, så man ikke havner i ærgerlige situationer. Der er altså mere forandring end bare at forstå handlen med kryptovaluta.

Investering i kryptovaluta

Kryptovaluta er en betegnelse for den digitale valuta, der har taget verden med storm, og som konstant vokser. Det er et marked, der har set en stor vækst. Der er sket meget siden fremkomsten af den første kryptovaluta, bitcoin, til der nu tælles omkring 1500 forskellige slags.

De store og mest kendte kryptovalutaer har set ekstreme stigninger i værdi, på et plan som man ikke har set magen til i forbindelse med andre investeringer. De ekstreme stigninger har også ført til store fald, og der har altså været store op- og nedture i kryptovalutaens forholdsvis korte liv.

Den markante udvikling har også vist sig i verden omkring. Først var centralbanker og finansielle myndigheder skeptiske grundet de store kursudsving i valutaen – det er nogle givetvis stadig – men der gik ikke længe, før de måtte give efter. Derfor er der nu flere banker, der tilbyder investering i kryptovaluta. Det har gjort det mere almindeligt og let at nærme sig for den gængse borger. Derfor kan man se en overvældende stigning i folk, der prøver kræfter med den digitale valuta. Hvis du er en af dem eller hvis du gerne vil prøve, så skal du huske at sætte dig ind i skattereglerne for kryptovaluta.

Hvad skal man være opmærksom på?

Der er mange faktorer man skal være opmærksom på, når det kommer til investeringer, og særligt også i forhold til kryptovaluta. Beskatning af er én af dem. I forhold til skat og kryptovaluta, differentierer det sig nemlig fra andre mere kendte investeringstyper. Når som privatperson køber og sælger netop kryptovaluta, så ses det som regel som en spekulation og man vil skulle betale skat af en gevinst som personlig indkomst. Med spekulationsøjemed menes der altså, at formålet at være at opnå en gevinst, samt at sælge den igen.

Med de regler der forefindes på nuværende tidspunkt, betyder det, at man alt efter indkomst, kan risikere at betale marginalskat af en gevinst på helt op til 52% og cirka 25% på realiseret tab i fraværsværdi.  Skattestyrelsen lavede en afgørelse i 2018, som gør det endnu sværere at redegøre for, at ens kryptovaluta-investeringer ikke er spekulationer, hvilket altså resulterer i, at der er, altså med skal betales skat af sin gevinst. Sådan vil det næsten altid være i forhold til disse. Skattestyrelsen har en vejledning som er relevant at læse i forhold til netop beskatning af både gevinster og tab, når man handler med kryptovaluta og, hvordan man skal indberette disse.

Skattekontrol med kryptovaluta

Skattestyrelsen har indført flere forskellige værktøjer for at have bedre mulighed for at kontrollere handel med kryptovaluta. Det skyldes, at der har været en stor stigning i interessen for kryptovaluta. Da størstedelen af den handel, der foregår med kryptovaluta sker uden om regulerede børser og banker, er det svært at kontrollere de mange transaktioner. Siden 2019 har der været gennemført omtrent 1000 kontroller af handel med kryptovaluta. Det er naturligvis for at sikre, at de borgere og virksomheder, der handler med kryptovaluta betaler den korrekte skat. Ud af de 1000 blev hele 750 af skatteforholdene reguleret, da der ikke var betalt den rette skat.

Kontrollen er løbet op i en samlet regning på 58 millioner kroner, og deres kontrol har tilsyneladende stor berettigelse. Det er altså vigtigt at have styr på indberetning af gevinst og tab i forbindelse med kryptovaluta.

Skat har skam deres øjne på kryptovaluta og beskatning. I 2021, der lavede de en pressemeddelelse, hvor der blev gjort fokus på at tjekke skattereglerne igennem i forhold til netop kryptovaluta og skattereglerne. Indtil 2019 var der 16.000 personer og virksomheder som hvor en stor procentdel ikke havde indberettet korrekt i forhold til skat og kryptovaluta. Det er dog relevant at nævne, at hvis er et firma som handler med kryptovaluta, så er det typisk nemmere at indberette til skat end, hvis det er en privatperson. Hvordan der indberettes til Skat af privatpersoner og virksomheder i forhold til kryptovaluta, kan du læse mere om i de følgende afsnit.

Skat kan være kompliceret, og det er ikke nødvendigvis nemmere, når det handler om kryptovaluta. Der kan gælde meget specifikke regler for håndtering af kryptovaluta afhængig af, hvordan de er erhvervet. Så det er også vigtigt at have øje for det.

Investering som privatperson

I forhold til investeringer og kryptovaluta, så kan man eksempelvis købe kryptovaluta og opbevare dem i en såkaldt wallet. En wallet er en slags elektronisk ’tegnebog’. Man kan desuden også købe en finansiel kontrakt såsom et certifikat eller en CFD. Ved begge muligheder er der dog forskellige skatteregler, som vil blive forklaret i næste afsnit.

Wallets og anden opbevaring af kryptovaluta

Når man investerer i kryptovaluta og opbevarer disse i eksempelvis wallets, så er det i princippet formålet med investeringen som gør sig gældende i forhold til skatten. Det betyder egentlig, at hvis det ikke var formålet at spekulere i udviklingen af kursen, så ville en mulig gevinst på disse være skattefri og tab ville ikke være fradragsberettiget. Men, det er dog bare sådan at det nærmest er helt umuligt at forklare over for Skat, at det ikke er spekulation. Dette betyder, at hvis man vælger at investere i kryptovaluta fordi man gerne vil opnå en pengegevinst, så er det i spekulationsøjemed. Det vil sige, at den form for investering er på samme linje som var det guldbarrer det handlede om. Man beskattes af personlig indkomst og dette gøres efter realisitionsprincippet. Som beskrevet tidligere, dækker dette på op til cirka 52% i marginalskat, alt efter ens indtægtsforhold og tab vil have en fradragsværdi på op til de 25% cirka.

Selvom at både Bitcoin og efterhånden andre kryptovalutaer kan benyttes som betalingsmetoder er dette langt fra alle endnu, hvilket er medvirkende til at pege i retningen af spekulationer i forhold til beskatningen. Det er derfor en rigtig god idé at tænke beskatning af eventuelle gevinster ind når det kommer til skat og investeringer af kryptovaluta. Derudover er det selvfølgelig også enormt vigtigt at huske at indberette i tide.

Finansiel kontrakt med kryptovaluta og skat

I forhold til de helt store kanoner på krypto-markedet, så er der tale om både Bitcoin og Ethereum. Når man investerer i disse, kan man blandt andet benytte differencekontrakter, som også kaldes for CDF’er. Med CDF’er er ofte en mulighed for både at handle uden og med gearing og at shorte. Det er dog ikke altid og i forhold til EU-lovgivning, så må man kun geare to gange.

Gearing og shorting

Gearing er en strategi, hvor investoren låner penge til at investere for at øge et potentielt afkast af investeringen. Det er derfor noget, du kan vælge til eller fra i din handel. På eToro, som er en handelsplatform for blandt andet kryptovaluta, hvor man kan shorte visse kryptovalutaer.

At shorte, som også kaldes short-selling, handler kort sagt om, at man tjener penge på at et aktiv, såsom en kryptovaluta, falder i værdi. Det er ikke et nyt koncept i investeringsverdenen, men det er altså også blevet en del af kryptohandel. Det indebærer, at man låner en aktiv og indgår en aftale om at sælge det tilbage på et senere tidspunkt men til nøjagtigt samme pris. Det er altså en strategi, der knytter sig til, når markedet krakker eller man forestiller sig, at det snart sker. De platforme som tillader shorting gør oftest også brug af gearing.

Hvordan indberetter man til Skat?

Det er ens eget ansvar at indberette både gevinster og tab på kryptovaluta. I forhold til de gevinster man har opnået ved det man kalder direkte handel, så er det rubrik 20. Ved tab er det rubrik 58 der skal udfyldes. Ved rubrik 58 vil der stå ’øvrige lønmodtagerudgifter’. Modsat finansielle kontrakter, skal der som udgangspunkt ikke beregnes et nettoresultat. I stedet for skal man indberette de tab og gevinster enkeltvis. Det er relevant at gemme dokumentation på sine handler, hvilket er kraftigt tilrådet af Skat. Det er desuden vigtigt at vide, at hvis man ikke oplyser sine gevinster, så kan man risikere strafansvar.  

Hvis du skal flytte til eller fra Danmark

Hvis du flytter til Danmark fra udlandet, og du bliver skattepligtig i Danmark og har en beholdning af kryptovaluta, kan Skat hjælpe med vejledning. Du skal i denne situation bede om et bindende svar, som er skattemyndighedens afgørelse af, hvordan du skal behandle din andel af kryptovaluta i forhold til skat.


Hvis du derimod flytter ud af landet, og du ikke længere er skattepligtig i Danmark, så betragter Skat din beholdning af krypto som værende solgt til den handelsværdi den måtte have på fraflytningsdagen. Det betyder, at hvis værdien af kryptovalutaen er steget fra køb til salg, skal forskellen oplyses som gevinst i din årsopgørelse. Hvis den derimod er mindre end på købstidspunktet, så kan du få fradrag.

Kryptovaluta som gave

Kryptovaluta er blevet så udbredt, at der sommetider, fremfor at give penge til fødselsdage, konfirmationer og bryllupper nu bliver givet kryptovaluta. Her er kryptovalutaen som udgangspunkt skattefri, men hvis værdien er betydelig stor, så skal man som modtager betale skat af den. Og det gør man ved at indberette det i rubrik 20 på din årsopgørelse. Der er ikke tale om en fast grænse på dette beløb, så hvis du er i tvivl, kan du kontakte skat og få vejledning.

Den gode investering

Som med alle andre investeringer er der mange faktorer, når man skal lave en god investering i kryptovaluta. Det kræver noget research og is i maven. I særdeleshed med en så flygtig værdi som kryptovaluta. Når man skal investere i kryptovaluta handler det lige nøjagtigt om at udnytte de store kursudsving. Derfor skal man ikke begrænse sig til de stigende markeder, når man handler med kryptovaluta. Med konstante udsving og stigning og fald kan der være lige så meget at tabe ved at investere i de store værdier, som der kan være at vinde i de lave. Som skattereglerne også vidner om, så er det altså noget ganske andet end de investeringer, som langt de fleste kender. Kryptovalutaen har nogle ganske andre spilleregler og dynamikker, som både kan give mulighed for stor og pludselig gevinst, men som også kan resultere i større tab. Det er nøjagtigt det mulighedsrum, der har tiltrukket mange investorer.

Find den rette platform

For at få en god oplevelse med en investering i kryptovaluta er et af de vigtigste punkter at finde en god platform at handle fra. Det er også her, du skal hente en stor del af dine informationer om kryptovalutaen, derfor er det vigtigt, at det er en professionel side. Det kan være en god idé at bruge andres oplevelser med platformene. Du kan forholdsvist hurtigt få en fornemmelse af de forskellige sider gennem anmeldelser og vurderinger fra andre brugere. På kryptovaluta.org kan du altid finde indføring i og informationer om kryptovaluta og investeringer.

Det er især vigtigt, når man kaster sig ud på mere ukendt grund. En af de mest kendte platforme er etoro, som ikke kun handler med krypto men også aktier, øvrige valutaer og meget andet. Det var altså en etableret platform også inden kryptoen. Coinbase er en anden højtrangeret platform, som tilbyder investering i kryptovaluta. Begge platforme har en mobil app, som ligeledes scorer en høj rating fra brugerne. Capital com er endnu en velanmeldt side til kryptohandel, som også giver mulighed for at optimere og analysere din strategi. Her kan du nemlig modtage gratis kurser og guides.